Viu Nou Barris

Viu Nou Barris

Com serÓ la botiga del futur?

1 de febrer de 2019

Des de ja fa un temps, el comerç ha iniciat un procés de gran transformació que ha de culminar en un nou model de botiga que respongui al nou panorama en què les tecnologies estan canviant, fins i tot, la nostra forma de comprar.

Retailcat, entitat que representa 40.000 establiments comercials repartits a tot Catalunya ha fet un estudi per saber com seran les botigues que trobarem a les nostres ciutats l'any 2030 i quins reptes caldrà que superi el comerç actual per reconvertir-se i plantar cara als nous hàbits de consum i la consolidació de les vendes on line. I la primera i gran conclusió a què han arribat és que cal fer una important reconversió del sector, ja que tot apunta que en pocs anys, el model de botiga que buscarem els compradors poc tindrà a veure amb el dels establiments actuals:

  • - Quan entrem a un comerç ja no trobarem venedors, sinó assessors. Aquest nou perfil de treballador tindrà més habilitats socials i tecnològiques, serà ambaixador de la marca i totalment expert en allò que ven. El comerç deixarà de ser un sector refugi i donarà feina a personal format.
  • S'incorporaran, a més, perfils professionals fins ara aliens al sector, com informàtics, personal tecnològic, de màrqueting, logística,... per assegurar una experiència de compra satisfactòria i donar cobertura tant a les necessitats de la botiga física com a la presència de l'establiment a Internet, altre dels requisits que s'estimen imprescindibles complir per part dels comerços per assegurar la seva competitivitat ara i més endavant.
  • Les botigues incrementaran el seu valor com espai de relacions; passaran a ser un contenidor de productes, serveis i experiències i estaran connectades amb la ciutat intel·ligent, de tal forma que es preveu la possibilitat que els assessors, a l'estil d'assistents personals, atendran a distància als clients, fins i tot quan la botiga física estigui tancada. Aquest nou rol propiciarà, segons les previsions, una major flexibilitat horària per als treballadors del sector.
  • La botiga serà un espai molt dinàmic i canviant i tindrem pocs establiments que perdurin en el temps sense modificacions Creixerà l'oferta de botigues efímeres que desenvoluparan la seva activitat per un temps determinat i després desapareixeran.
  • Finalment, l'informe també apunta que les botigues incorporaran diversos sectors i activitats dins d'un mateix establiment. El lloguer adquirirà un major protagonisme, és a dir l'ús del servei i l'experiència, serà més habitual que la compra per a ser propietari del producte.

Davant d'aquests reptes, l’estudi presentat ja planteja programes de formació específics; plans d'actuació que fomentin la cooperació entre empreses i sectors; i requeriments a les administracions per repensar l'IAE actual i desenvolupar polítiques que afavoreixin la flexibilitat en el lloguer dels locals.

Carregant...
x
X