Viu Nou Barris

Viu Nou Barris

Assegurances, tranquil·litat sota control

20 de març de 2018

Des de temps immemorials els homes han assegurat els riscos per tal d'evitar que fets no previstos acabessin amb els seus negocis, s'empassessin els seus estalvis o els deixessin sense les seves propietats. Al Codi d'Hammurabi, de 4.000 anys d'antiguitat, ja hi ha referències a aquestes pràctiques, i des d'aleshores fins avui, si bé, la modalitat d'assegurances, el seu tipus, objecte, cobertures, ... s'han incrementat i variat molt, en essència, segueixen sent el mateix: un medi eficaç per cobrir riscos davant possibles situacions adverses futures. Si tenim una assegurança i aquestes situacions es produeixen, rebrem una compensació en forma de servei o dotació econòmica, per solucionar els seus efectes o fer-los, si més no, més assumibles.

L'oferta actual d'assegurances al mercat és amplíssima. Hi ha assegurances que són obligatòries, altres que no ho són però que resulten molt útils, altres que ens asseguren una cobertura en situacions habituals i altres fora de la quotidianitat, i també, existeixen aquelles que salvaguarden els aspectes més inversemblants...

Per grups, les assegurances que tenen com objecte directament a la persona són les anomenades assegurances personals i engloben, entre altres:

  • Assegurances d'accidents que indemnitzen al titular amb una quantitat econòmica si pateix un accident que li impedeix seguir amb la seva activitat professional habitual.
  • Assegurances de vida que estableixen un capital concret que reben els beneficiaris del titular de la pólissa si aquest mor o queda incapacitat. Una variant són les assegurances de supervivència o estalvi, normalment assimilades a plans de pensions, rendes vitalícies i fons d'inversions i que repercuteixen en l'assegurat de forma diferent segons les seves particularitats.
  • Assegurances de salut que ofereixen cobertura sanitària, assistencial i, en alguns casos, també, econòmica.
  • Assegurances de dependència, potser una de les modalitats més recents i que asseguren al titular una renda o el benefici de serveis assistencials si entra en una situació d'incapacitat que no li permet desenvolupar la seva vida de forma autònoma.

Les assegurances de patrimoni, per la seva banda, asseguren béns i també als seus titulars davant les reclamacions d'altres provocades per danys a tercers. En aquest grup entrarien les assegurances més conegudes, com les de la llar, vehicles, incendi, responsabilitat civil... però també altres no tan habituals, però també molt convenients segons la nostra activitat, com les de crèdit i caució – garanteixen cobrament de crèdits i indemnitzacions en el cas d'incompliment de determinades clàusules contractuals; les assegurances de transport – que cobreixen els danys a mercaderies-; o les assegurances de pèrdues pecuniàries, que cobreixen al titular amb una indemnització per la pèrdua del rendiment econòmic que hagués pogut assolir si no s'hagués produït una situació concreta, accident o qualsevol dels imprevistos recollits a cada pòlissa en particular.

El tercer gran grup d'assegurances és el que fa referència a les assegurances de prestació de serveis i que engloba, entre altres, les pòlisses de decessos (despeses d'enterrament), d'assistència en viatge (cobertura d'imprevistos durant el viatge i estança en la destinació triada) o defensa jurídica (despeses derivades de litigis i reclamacions judicials. Mai de multes o indemnitzacions), entre altres.

Però si aquests són les assegurances més convencionals, també existeix un gruix destacat de noves pòlisses i cobertures, fruit de la constant evolució de la nostra societat. Hem fet referència, ja, per exemple, a les assegurances de dependència, però hi ha més, com les que asseguren contra els atacs cibernètics; les assegurances de vida que inverteixen en empreses responsables; assegurances per a mascotes; o les assegurances que cobreixen parts del cos imprescindibles perquè una persona pugui realitzar la seva feina. Aquestes darreres no són unes pòlisses de nova creació - Bett Davis, va assegurar la seva cintura, Fred Astaire, les seves cames o Elizabeth Taylor els seus ulls- però viuen un nou boom gràcies a artistes com Pamela Anderson o Mariah Carey, i a esportistes com David Beckham o Anna Kourikova, que han fet publiques la contractació d'aquest tipus d'assegurances.

Apuntar, a més, que la cartera de serveis lligats a les assegurances tradicionals està variant molt, gràcies a la irrupció de les noves tecnologies i les noves formes de comunicació al sector. Actualment ja és possible tramitar sinistres en línia; gestionar serveis 24 hores al dia a través de la xarxa; contractar cobertures per episodis concrets, ...etc.

Davant aquesta gran oferta i varietat d'assegurances, res millor que confiar en el coneixement i experiència de professionals especialitzats en la gestió d'aquest tipus de productes de garantia per assegurar-nos -mai millor dit- l'opció més adequada a les nostres necessitats. A continuació, una selecció dels millors especialistes amb seu al territori Viu Nou Barris. Tots ens ajudaran i assessoraran en la nostra selecció i contractació.

Carregant...
x
X